• Print

COLOR INDEX
Съвременните пигменти се делят на две основни групи : минерални и органични. Минералните пигменти могат да се получат по естествен път и по синтетичен. В боите си използваме най висок клас пигменти, като заместваме оловнохромовите и други вредни пигменти със съвременни алтернативи- пиролни, венадиум, бензамидозолин и азо  пигменти, които не само, че не отстъпват, а дори ги превъзхождат по светоустойчивост, интензивност и яркост на цвета. При кармините и червените виолети, вместо неустойчивите ализарини, използваме кунакридон  и пиролни пигменти. Боите на фирма МАЕСТРО ПАН са от класа на суперфините художесвени бои, смлени са до колоидно състояние и големината на пигмента е под два микрона.
Прието е в световната практика пигментите да се означават с колор индекси.
               P.W. - Бели пигменти
               P.Y. – Жълти пигменти
               P.O. - Оранжеви пигменти
               P.R. - Червени пигменти
               P.V. - Виолетови пигменти
               P.B. - Сини пигменти
               P.Br. - Кафяви пигменти
               P.Bk. - Черни пигменти
Също така, много фирми обозначават на етикета и покривната способност – т.е. способноста на боята да направи невидим цвета на повърхноста, върху която се нанася.
              oil paint  покривна
              oil paint  полупокривна
              oil paint  полулазурна
              oil paint лазурна
Светлоустойчивоста на боята зависи от качеството и вида на пигмента, който тя съдържа. В опростен вид – това е способноста на боята да не променя цвета си под влияние на светлината.
             paintspaintspaintspaints отлична светлоустойчивост 
             paints paintspaints  много добра светлоустойчивост
             paintspaints  добра светлоустойчивост
             paints    слаба светлоустойчивост

Maestro Pan       Maestro Pan       Maestro Pan       Maestro Pan
ГРУНД
Грундът (от немски Grund - основа, почва, земя), е основен елемент от технологията на живописта,
материал, който се нанася с четка или шпакла върху носителя на дадена живописна творба - дъска,
платно, пергамент, хартия, метал и др., с цел по-доброто полагане на боите на гладка повърхност.

Основната функция на грунда е технологична - той трябва да бъде достатъчно здрав и траен, а живописният слой, положен върху него, да прилепва добре. Но грундът може да има и художествено-естетическа функция, когато е например гравиран, или има релефна повърхност. При използването на полупрозрачни бои и цветни лакове
(велатура) грундът прозира под живописния слой, което, както и при цветните грундове, придава особени ефекти и влияе на нюансите на боите. Съставът на грунда може да бъде най-различен в зависимост от това, на какъв материал е положен, както и от времето на създаването на живописната творба. Например традиционно за маслената живопис в грунда се поставя като лепило-свързвател ленено масло, а за темперна живопис (икони) най-често са смесвали туткал с гипс или креда на прах.

Най-често срещаните и използвани материали за грундиране (в различни комбинации):
1) запълнител от минерални вещества: гипс или креда; в по-ново време - винервайс, цинквайс и др.
2) лепила: туткал, желатин, ленено масло, маково масло, яйце, гуми арабика и др.
3) пластификатор: например пчелен мед, различни естествени и изкуствени смоли, сапун.

Особено в западната живопис (17-18 век) грундът е бил специално тониран чрез прибавка на пигменти (червен, сив и др. грундове). Исторически рецептури и напътствия за различни видове грундове се намират в зографските еминии и западните трактати за живописта.

пигменти